Roger

ROGER

Project details

Category

Roger

Pri návrhu obkladu Roger sme sa inšpirovali matematikom Rogerom
Penroseom a jeho aperiodickou symetriou. Aperiodicita znamená, že
posunutá kópia obkladu nikdy nezodpovedá originálu. Štruktúra tejto jedinečnej geometrie vytvára priestor pre množstvo variácií a asymetrických farebných „akcentov“ ktoré pri štandardnej symetrickej, periodickej štruktúre niesu možné.

Roger rozmery

Share on